werkwijze jordesign

welke stappen doorlopen we in de voorbereiding?

Bouwplannen, de te nemen stappen:

Ontwerp en plannen

Een bouwkundig ontwerper kan het best vroeg in het proces betrokken worden. Ik heb verstand van ontwerp, bouwtechniek, kosten en kennis over de vergunningsprocedure. Samen stellen we na een oriƫnterend gesprek, uw programma van eisen en wensen (PvE) op. Ook worden er in het bestemmingsplan en de welstandsnota regels nagekeken.

 1. Samen met de informatie over de locatie stel ik een schetsontwerp (SO) op. Dit kan meerdere keren bijgesteld worden.
 2. Uiteindelijk resulteert deze manier van overleggen in een definitief ontwerp (DO). Dit ontwerp kan voorgelegd worden aan de welstandscommissie.
 3. Na goedkeuring kan er begonnen worden aan het uitwerken van dit grove ontwerp. Werktekeningen worden gemaakt, constructieberekeningen, adviesrapporten en detailleringen.
 4. Aanvraag omgevingsvergunning bij de gemeente. De behandeltermijn is afhankelijk van de compleetheid van de stukken die wij aanleveren, de regelgeving en de complexheid van het plan op die locatie.
 5. Wanneer de vergunning is verleend kan er een bestek voor de aannemer worden geschreven. Hierin staan afspraken waar aannemer, architect en opdrachtgever zich aan gaan houden.
 6. Aanbesteding, voor goed prijsvergelijk tussen aannemers is het bestek (werkomschrijving) onontbeerlijk.
 7. Gunning, de aannemer wordt gekozen en verdere afspraken worden vastgelegd.
 8. Uitvoering, tijdens de bouw is er een kort lijntje naar de bouwkundig adviseur voor vragen van aannemer en opdrachtgever.
 9. Bouwtoezicht, controle op de afspraken is zeer nuttig maar wordt nog weleens wegbezuinigd. Veel vragen kunnen hiermee vroegtijdig getackeld worden en controle houdt de bouwkwaliteit op een hoog niveau.
 10. Oplevering, bij de eerste oplevering wordt er door het gebouw gelopen en alle eventuele onvolkomenheden op de overleverlijst genoteerd.
 11. 2e oplevering, na een paar maanden, waarin u gebruiker bent geweest van het gebouw, wordt er nogmaals opgeleverd.

''Aandacht voor het idee, kennis van de voorbereiding''

Jordi de Groot

Adres

Dr. A. Kuyperweg 27
4153 XA Beesd

contact

info@jordesign.nl
06-207 37 765  Jordi de Groot